Terschellinger Ondernemers Vereniging

Marketingfonds

Huidige stand van zaken Marketingfonds 

Het Terschellinger Marketingfonds (TMF)

Het marketingfonds wordt opgericht in opdracht van het Ondernemersfonds en heeft als doel het (doen) uitvoeren van eilandbrede marketing en promotie. Naast de bijdragen vanuit het Ondernemersfonds verwacht dit fonds ook bijdragen van derden, zijnde Staatsbosbeheer, Gemeente Terschelling, Rederij Doeksen etc. 

Het Terschellinger Marketingfonds (TMF) wordt na oprichting geleid door een onafhankelijk bestuur op basis van statuten. Het bestuur van TOF zal ondermeer tot taak hebben,  toezicht en controle op dit fonds (TMF). Het bestuur van TMF geeft uitvoering aan een z.g. Marketingopdracht. Aan deze Marketingopdracht wordt nu onder begeleiding van een bureau/expert door de werkgroep Terschellinger Marketingfonds gewerkt.

De werkgroep Terschellinger Marketingfonds werkt dus in beginsel mee aan de opdracht van het Ondernemersfonds Terschelling. Deze werkgroep bestaat sinds 16 januari, hierin hebben zitting vertegenwoordigers van Terschellinger Ondernemersvereniging (TOV), Natuurlijk Oosterend (NO), Vereniging Aangenaam West (VAW), Stichting Actief Midsland (SAM), horeca, logieverstrekkers, campings, Rederij Doeksen en Staatsbosbeheer. Na oprichting van het Terschellinger Marketingfonds houdt deze werkgroep op te bestaan.

Fasering/Planning in beeld zien? Klik hier

Bovenstaande is een beknopte weergave van de stand zaken. Heeft u vragen neem gerust contact op met uw ondernemersvereniging(TOV) via [email protected] Wij zullen als TOV trachten uw vragen te behandelen en indien nog door te spelen naar de werkgroep TMF. Veelgestelde vragen plus antwoorden vindt u hier.