Terschellinger Ondernemers Vereniging

Ondernemersfonds

Huidige stand van zaken Ondernemersfonds & Marketingfonds

Na het nodige onderzoek, vergaderingen, advies, rapportage en uiteindelijke goedkeuring van de Raad in december 2017 is het Ondernemersfonds een feit en zijn we nu in een volgende fase beland. Het Ondernemersfonds op zijn beurt richt nu een Marketingfonds op voor eilandbrede marketing en promotie. Hoe zit het precies? Hieronder vindt u enige uitleg: 

Stand van zaken mei 2018 

Terschellinger Ondernemersfonds (TOF): het ondernemersfonds beheert het geld dat geïnd wordt door de gemeente bij bezitters van onroerend goed(niet wonen). Zoals bekend dragen de eigenaren via een opslag van de WOZ bij aan dit fonds. Het fonds wordt geleid door een onafhankelijk bestuur op basis van statuten. De komende drie jaar besteedt het fonds het geld aan eilandbrede marketing en promotie. De uitvoering hiervan zal liggen bij het nog op te richten Terschellinger Marketingfonds.

Hier is oprichtingsakte

Het Terschellinger Marketingfonds (TMF). Het marketingfonds wordt opgericht in opdracht van het ondernemersfonds en heeft als doel het (doen) uitvoeren van eilandbrede marketing en promotie. Naast de bijdragen vanuit het Ondernemersfonds verwacht dit fonds ook bijdragen van derden, zijnde Staatsbosbeheer, Gemeente Terschelling, Rederij Doeksen etc. 

Het Terschellinger Marketingfonds (TMF) wordt na oprichting geleid door een onafhankelijk bestuur op basis van statuten. Het bestuur van TOF zal ondermeer tot taak hebben,  toezicht en controle op dit fonds (TMF). Het bestuur van TMF geeft uitvoering aan een z.g. Marketingopdracht. Aan deze Marketingopdracht wordt nu onder begeleiding van een bureau/expert door de werkgroep Terschellinger Marketingfonds gewerkt.

De werkgroep Terschellinger Marketingfonds werkt dus in beginsel mee aan de opdracht van het Ondernemersfonds Terschelling. Deze werkgroep bestaat sinds 16 januari, hierin hebben zitting vertegenwoordigers van Terschellinger Ondernemersvereniging (TOV), Natuurlijk Oosterend (NO), Vereniging Aangenaam West (VAW), Stichting Actief Midsland (SAM), horeca, logieverstrekkers, campings, Rederij Doeksen en Staatsbosbeheer. Na oprichting van het Terschellinger Marketingfonds houdt deze werkgroep op te bestaan.

In de toekomst krijgt het Terschellinger Ondernemersfonds een eigen site.

Fasering/Planning mei 2018 in beeld zien? Klik hier

Bovenstaande is een beknopte weergave van de stand zaken. Heeft u vragen neem gerust contact op met uw ondernemersvereniging(TOV) via info@tov-online.nl. Wij zullen als TOV trachten uw vragen te behandelen en indien nog door te spelen naar de werkgroep TMF. Veelgestelde vragen plus antwoorden vindt u hier

Begeleidende brief 2 B&W 15 aug 2017 origineel.pdf

Rapport Ondernemersfonds Terschelling 18 augustus 2017.pdf