Terschellinger Ondernemers Vereniging

Jaaragenda leden

TOV jaaragenda 2018

Verkiezingen 2018

We hebben via ledenbijeenkomsten en andere kanalen aan jullie gevraagd welke vragen we aan de politieke partijen willen stellen. We willen met deze vragen het debat op 15 maart onder leiding van Jort Kelder ingaan. 171219 memo punten lokale verkiezingen.pdf

Ledenvergadering

  1. De TOV organiseert 2 maal per jaar (voorjaar maart/april en najaar november) een ledenvergadering. Voor deze vergaderingen wordt tenminste een toonaangevende, inspirerende, externe spreker uitgenodigd.
    • Najaar: In het najaar legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en presenteert zij haar jaarplan inclusief begroting voor het komende jaar.
    • Voorjaar: In het voorjaar staat een inhoudelijk thema centraal door een externe spreker gebracht.

Ontmoetingen tussen ondernemers

Gedurende het jaar organiseert de TOV een aantal inspirerende en zinvolle ontmoetingen tussen ondernemers rond een bepaald thema. De vorm zal verschillen. Bijvoorbeeld in 2018 een verkiezingsdebat (15 maart 2018), sprekers over ondernemersfonds van de wal, informatievond over Subsidies, bedrijfsbezoeken, etc.

Trainingen

De TOV organiseert voor haar leden relevante trainingen met korting. In de periode van 2018-2020 zullen dit trainingen zijn die ondernemers ondersteunen in het voldoende kunnen profiteren van de uitvoering van de marketing & promotie van Terschelling. Te denken valt aan social media training, klant/doelgroepen training, internet promotie. Een en ander uit te werken parallel aan gemeenschappelijke marketing en promotie van Terschelling.