Terschellinger Ondernemers Vereniging

Jaarplan

Jaarplan 2021

Zoals door het Algemeen Bestuur is besproken, wordt z.s.m. door een ALV besproken.

Speerpunten van de TOV in 2021

Centrale thema's

1.Nauw betrokken zijn bij de marketing en promotie In overleg met TOF en TMF informatie zoals bereikcijfers van beide fondsen doorzetten naar de leden.

 1. Gemeentelijk beleid proactief beïnvloeden. Voortzetting deelname in de Economische Kerngroep Corona. Meermalen per jaar of bij belangrijke zaken eerder gesprekken met het college voeren. De TOV is vertegenwoordigd in het recreatieplatform met 2 zetels.

 2. Toeristische ontwikkeling monitoren en daar leden over informeren (meten=weten)

  • Informatie vanuit Vertrouwenspersoon, Rederij Doeksen, VVV, gemeente Terschelling, TOF, SBB en anderen. Zorgen dat bovenstaande partijen het als hun taak gaan zien dat er tijdig afgestemde gezamenlijke informatie komt voor ondernemers zodat er actie ondernomen kan worden en er door TOV tijdig passende cursussen aangeboden kunnen worden en/of externen uitgenodigd om ondernemers bij te spijkeren en te informeren.
 3. Representativiteit vertegenwoordiging TOV

  • De TOV wil met haar ledenbestand een afspiegeling zijn van ondernemend Terschelling in de breedste zin van het woord. Daartoe wil zij er voor zorgen dat: huidige leden zich gewaardeerd en vertegenwoordigd voelen in het politieke, maatschappelijke en publieke debat en het gevoel hebben dat ze via de TOV een zinvolle bijdrage leveren
  • Nieuwe leden werven m.n. onder jongere ondernemers, ZP’ers (zelfstandig professionals) en specifieke doelgroepen (agrariërs, bedrijventerrein, etc.).
Daartoe voert de TOV uit
 1. Samenwerking intensiveren tussen ondernemers op het eiland
  • De jaarlijkse aanmoedigingsprijs wordt uitgesteld, zodat we niet begin 2021 maar dubbel in 2022 kunnen aanmoedigen. Door leden wordt op basis van een shortlist vanuit het bestuur gekozen wie de aanmoedigingsprijs zal ontvangen. In 2022 bij de vierde editie dan voor het eerst in 2 categorien, beide ter hoogte van 1000,-
  • Voortzetten van het nauwe overleg in de Economische Kerngroep Corona
  • Intensiveren samenwerking met Terschelling Energie, TCV, SAM, VAW, NO, en LTO ten behoeve van het algemeen belang van ondernemend Terschelling
  • Zinvolle verbindingen leggen tussen de leden
  • Netwerk verbeteren van alle ondernemers door indien mogelijk bijeenkomsten/borrels te organiseren.

Resultaten

Welke resultaten willen we eind 2021 geboekt hebben?

Jaarplan TOV 2021 .docx.pdf

Begroting 2021

De begroting voor 2021 zoals door het Algemeen Bestuur is besproken, wordt z.s.m. door een ALV besproken.