Terschellinger Ondernemers Vereniging

Bestuur

Bestuur

 1. Om haar rol slagvaardig in te kunnen vullen kiest de TOV voor een dagelijks bestuur (db) en algemeen bestuur. Alle leden zijn algemeen bestuurslid met specifieke aandachtgebieden.
 2. Samenstelling dagelijks bestuur
  • Voorzitter
  • Vice-voorzitter, penningmeester
  • Secretaris
 3. Samenstelling rest bestuur
  • leden (#6)
 4. Secretariële ondersteuning
 5. de TOV wenst in haar bestuur meer prominenter vertegenwoordigd te zien:
  • ZP’rs (zelfstandige professionals), jongere generatie ondernemers, specifieke doelgroepen (agrarisch, bedrijventerrein). Hierop zal het bestuur gericht werven en staat het leden open zich te melden voor een bestuursfunctie.

Bestuurssamenstelling

Vanaf november 2017 werkt het bestuur werkt volgens een jaarplan. Zij organiseert activiteiten voor haar leden, zoals inspirerende bijeenkomsten, sprekers of verkiezingsdebat. Elke maand vergadert het bestuur. De agenda's van de bijeenkomsten worden aan de leden per mail verzonden.

We houden leden op de hoogte met een nieuwsbrief die elke maand verzonden wordt. We zien je graag op één van onze activiteiten. Check ook onze kanalen Facebooken Instagram

Geef aandachtspunten of vragen voor de vergaderingen door aan het secretariaat - via info@tov-online.nl