Terschellinger Ondernemers Vereniging

Jaarplan

Jaarplan 2018

Centrale thema's

1. Inzet ten behoeve van Marketing & Promotie voor het gehele eiland

2. Gemeentelijk beleid proactief beïnvloeden

3. Toeristische ontwikkeling monitoren en daar leden over informeren (meten=weten)

Info vanuit Doeksen, VVV, gemeente Terschelling, SBB

4. Representativiteit vertegenwoordiging TOV

De TOV wil met haar ledenbestand een afspiegeling zijn van ondernemend Terschelling in de breedste zin van het woord. Daartoe wil zij er voor zorgen dat:

Daartoe ontwikkelt de TOV

5. Samenwerking intensiveren tussen ondernemers op het eiland

6. Diverse thema’s onderzoeken en waar nodig agenderen (mede op aangeven van leden)

7. Aansluiting zoeken bij landelijke of regionale gremia die de TOV kunnen ondersteunen het belang van Ondernemend Terschelling te vertegenwoordigen

Resultaten

Welke resultaten willen we eind 2018 geboekt hebben?

  1. Stijging ledenaantal tot 200 waarin in ieder geval vertegenwoordigd zijn ZP’rs, jongere generatie en specifieke doelgroepen; laatste gegevens gemeente: 298 ondernemers (wo zzp’r) dekkingsgraad 62% Checken met ondernemers lijst KvK
  2. Uitgevoerde jaaragenda
  3. Aantal georganiseerde bijeenkomsten (minimum aantal bezoekers, deelnemers…)
  4. Een of twee nieuwe bestuursleden
  5. Opgericht ondernemersfonds
  6. Opgericht marketing en promotie fonds incl. geselecteerde partij

Begroting 2018

De Begroting 2018 TOV zoals deze tijdens de ALV van 20 november 2017 is vastgesteld.