Terschellinger Ondernemers Vereniging

Privacyverklaring

De Terschellinger Ondernemers Vereniging, hierna TOV, met secretariaat op gevestigd aan Douwe Totlaan 30, 8881 CZ te West-Terschelling is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die de TOV verwerkt

De TOV verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die de TOV verwerkt:

Als je een vraag stelt per e-mail of webformulier: De TOV bewaart de e-mail die jij stuurt. Welke gegevens daarin staan bepaal je zelf. De e-mail correspondentie bewaren we permanent. We werken met goed beveiligde mail van Google en via onze eigen host en hebben met Google een verwerkersovereenkomst.

Als je lid wordt van de vereniging: Dan hebben we in een beveiligde omgeving je ingevulde persoonsgegevens en evt. bank-machtiging. Deze gegevens bewaren we permanent. WE actualiseer deze gegevens niet.

Als je een factuur hebt ontvangen: We bewaren je naam en adres minstens 7 jaar in de database met facturen. Af en toe schonen we het adressenbestand op. Als we denken nooit meer contact met je te hebben verwijderen we je gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

De TOV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De TOV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die we gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee de TOV website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Voor bezoekersstatistieken maken wij gebruik van Matomo. Dit is een open source statistiekenapplicatie die op onze eigen server draait. Gegevens worden niet gedeeld met derden en van ip nummers worden de laatste drie cijfers geanonimiseerd zodat ze niet naar een persoon kunnen worden herleid.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de TOV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat jijzelf een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die we van je hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Op een dergelijk verzoek geuit door een ander dan jijzelf, zullen we niet ingaan. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar infotov-online.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

De TOV wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hoe we persoonsgegevens beveiligen De TOV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We bewaren je gegevens op een goed beveiligde computer en een versleutelde backup offline en online. De online backup wordt eerst versleuteld en dan opgeslagen op het Google Cloud platform. Met Google hebben we een verwerkersovereenkomst. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.