Terschellinger Ondernemers Vereniging

Onderzoek bedrijfsruimte

De TOV heeft in samenwerking met de gemeente Terschelling recentelijk een onderzoek afgerond naar de behoefte aan bedrijfsruimte op het eiland. Van eind november 2023 tot eind januari 2024 hebben 41 lokale ondernemers hun inzichten en behoeften gedeeld, wat een duidelijk beeld geeft van de huidige situatie. Het onderzoek onthulde dat een aanzienlijk aantal ondernemers dringend of op korte termijn op zoek is naar extra bedrijfsruimte. Deze ruimte is voornamelijk nodig voor werkplekken en opslag, waarbij de toegankelijkheid en locatie als cruciale factoren worden gezien. Opmerkelijk is dat West-Terschelling de meest gewenste locatie blijkt voor de meeste respondenten. Voor geïnteresseerden zijn alle bevindingen van het onderzoek beschikbaar in de volledige rapportage, die hieronder te vinden is. Hierin zijn de specifieke eisen en wensen van de ondernemers gedetailleerd uiteengezet, wat als basis zal dienen voor verdere gesprekken tussen TOV, de gemeente en de lokale ondernemers over de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsruimtes op Terschelling.

Verslag enquête bedrijfsruimte 2023-2024 definitief.pdf