Terschellinger Ondernemers Vereniging

Jaaragenda leden

jaaragenda 2024

Ledenbijeenkomst

  1. De TOV organiseert 2 maal per jaar (voorjaar maart/april en najaar november) een ledenbijeenkomst. Voor deze vergaderingen wordt tenminste één toonaangevende, inspirerende, externe spreker uitgenodigd.
    • Najaar: In het najaar legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en presenteert zij haar jaarplan inclusief begroting voor het komende jaar.
    • Voorjaar: In het voorjaar staat een inhoudelijk thema centraal door een externe spreker gebracht. Verslagen voorgaande bijeenkomsten staan hier.

Ontmoetingen tussen ondernemers

Gedurende het jaar organiseert de TOV een aantal inspirerende en zinvolle ontmoetingen tussen ondernemers rond een bepaald thema. De vorm zal verschillen. Bijvoorbeeld een gezamenlijke nieuwsjaarsbijeenkomst, sprekers over gezamenlijke marketing van de wal, bedrijfsbezoeken, etc.

Trainingen

De TOV organiseert voor haar leden relevante trainingen. In het jaar 2024 en verder zullen dit trainingen zijn die ondernemers ondersteunen in het voldoende kunnen profiteren van de uitvoering van de marketing & promotie van Terschelling. Te denken valt aan social media training, klant/doelgroepen training, internet promotie. Aan de leden wordt regelmatig gevraagd wat hun trainingswensen zijn.