Terschellinger Ondernemers Vereniging

Jaaragenda leden

jaaragenda 2022

Ledenvergadering

  1. De TOV organiseert 2 maal per jaar (voorjaar maart/april en najaar november) een ledenvergadering. Voor deze vergaderingen wordt tenminste een toonaangevende, inspirerende, externe spreker uitgenodigd.
    • Najaar: In het najaar legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en presenteert zij haar jaarplan inclusief begroting voor het komende jaar.
    • Voorjaar: In het voorjaar staat een inhoudelijk thema centraal door een externe spreker gebracht. Verslagen voorgaande bijeenkomsten staan hier.

Ontmoetingen tussen ondernemers

Gedurende het jaar organiseert de TOV een aantal inspirerende en zinvolle ontmoetingen tussen ondernemers rond een bepaald thema. De vorm zal verschillen. Bijvoorbeeld een gezamenlijke nieuwsjaarsbijeenkomst, sprekers over gezamenlijke marketing van de wal, bedrijfsbezoeken, etc.

Trainingen

De TOV organiseert voor haar leden relevante trainingen met korting. In de periode van 2018-2020 zullen dit trainingen zijn die ondernemers ondersteunen in het voldoende kunnen profiteren van de uitvoering van de marketing & promotie van Terschelling. Te denken valt aan social media training, klant/doelgroepen training, internet promotie. Een en ander uit te werken parallel aan gemeenschappelijke marketing en promotie van Terschelling.